checked

ZAMAWIAJĄCY:


Gmina Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica

Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

WYKONAWCA:

IVIA S.A.
Aleja Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
Biuro w Czechowicach – Dziedzicach:
ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice
Kierownik Projektu Wykonawcy, Donata Kądziołka
tel.: +48 532 950 087
e-mail: legnicadk94@ivia.pl

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla inwestycji pn.

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla Obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie Gminy Legnica i wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu legnickiego w gminie Legnica, Legnickie Pole i Kunice.
Początek rozpatrywanych wariantów inwestycji zaczyna się na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 333 na rondzie Bitwy Legnickiej. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na istniejącej drodze Krajowej nr 94 (ul. Wrocławska).
Długość projektowanej Obwodnicy Legnicy wynosi:
• wariant 1 – L=6532,52m,
• wariant 2 – L=8710,79m,
• wariant 3 – L=6532,52m.

Cel i zakładany efekt zadania to:

• poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego na istniejącej drodze DK94,
• korzyści makroekonomiczne: zmniejszenie kosztów społecznych związanych z oszczędnościami paliw napędowych, czasu podróży, zmniejszenie kosztów leczenia ofiar wypadków,
• stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego,
• ułatwienie dojazdu mieszkańców gmin sąsiadujących,
• podniesienie parametrów nośności drogi,
• poprawa warunków ruchu na drodze krajowej,
• poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych,
• poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
• zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

UWAGA! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, spotkania informacyjne odbędą się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Terminy spotkań informacyjnych:
GMINA LEGNICA – 12.10.2021, godz. 17:00 – 19:00
Lokalizacja:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Henryka Jordana 17, 59-220 Legnica

GMINA LEGNICKIE POLE ORAZ KUNICE – 13.10.2021, godz. 16:00 – 18:00
Lokalizacja:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu,
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087
Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://obwodnicalegnicydk94.pl/
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu spotkań informacyjnych w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 29.10.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: legnicadk94@ivia.pl lub poczta na adres IVIA S.A., Biuro w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne – DK94”.

Materiały informacyjne do pobrania:

Orientacja: