checked
  1. Prace w zakresie analiz środowiskowych – od lutego 2021
  2. Rozpoczęcie badań geologicznych w terenie – kwiecień 2022
  3. Kontynuowanie prac terenowych rozpoznania podłoża gruntowego – maj 2022