1. Prace w zakresie analiz środowiskowych – od lutego 2021
  2. Rozpoczęcie badań geologicznych w terenie – kwiecień 2022