październik 2022

    Zakończenie prac terenowych w zakresie geologii

    kwiecień 2022

    Rozpoczęcie badań geologicznych w terenie

    Od lutego 2021

    Prace w zakresie analiz środowiskowych